Kancelaria

Kancelaria parafialna:


Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 - 18.00,

Niedziel oraz Święta państwowe i kościelne - NIECZYNNA
 

 

SAKRAMENTY

 

CHRZEST ŚWIĘTY

 

Dziecko powinno być ochrzczone w parafii swoich rodziców (w uzasadnionych wypadkach za zgodą własnego proboszcza w innej parafii). Udzielenie chrztu powinno nastąpić w pierwszych tygodniach po narodzinach dziecka. Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, aby wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim (jest to zarazem patron dziecka). Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestną. Chrzestni powinni mieć ukończone 16 lat, być osobami, które przyjęły sakrament chrztu, Eucharystii i bierzmowania, być wierzącymi i praktykującymi osobami. Powinni mieć intencje i rozumienie pełnienia tego zadania, być wolnymi od jakiejkolwiek kary kanonicznej wymierzonej lub deklarowanej. Chrzestnymi nie mogą być rodzice przyjmującego chrzest. W celu spisania aktu chrztu dziecka, należy zgłosić się do kancelarii na około 2 tygodnie przed chrztem i przedstawić:

- odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego)

- podać dane personalne rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem o zdolności do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego.

 

 
W DNIU CHRZTU NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ 20 MINUT PRZED CEREMONIĄ, W CELU DOPEŁNIENIA OSTATECZNYCH FORMALNOŚCI (ZŁOŻENIE PODPISÓW W KSIĘDZE CHRZTÓW), PRZYNIEŚĆ ZE SOBĄ ŚWIECĘ CHRZCIELNĄ I BIAŁĄ SZATĘ. PODCZAS CEREMONII CHRZTU WSZYSCY POWINNI PRZYSTĄPIĆ DO KOMUNII ŚWIĘTEJ.

 

W naszej parafii sakrament chrztu świętego jest udzielany w każdą niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 13.00

 

 

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

Małżeństwo w Parafii Wojskowej mogą zawrzeć te osoby, z których przynajmiej jedna personalnie przynależy do ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO.

 

Są to (wg konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II SPIRITUALI MILITIUM CURAE oraz Statutu Ordynariatu Polowego WP) następujące osoby:

 • Żołnierze zawodowi
 • Dzieci żołnierzy zawodowych o ile mieszkają razem z rodzicami
 • Żołnierze w czynnej słuzbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby
 • Pracownicy cywilni, zatudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych
 • Uczniowie szkół wojskowch
 • Wszyscy, którzy pracują dla sił zbrojnych, jeżeli ich związek z armią jest uznany przez prawo cywilne.

Dla osob spoza naszej parafii (niespełniających w/w kryteriów) wszeklich informacji na temat zawarcia skramentu małżeństwa w naszym Kościele Garnizinowym udzielamy w naszej kancelarii. Narzeczeni maja obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii, narzeczeni przynosza ze soba następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego kontraktu cywilnego
 • aktualne świadectwo chrztu (z przeznaczeniem do Sakramentu Małżeństwa, ważność tego zaświadczenia upływa po 6 miesiącach od daty wystawienia)
 • świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
 • dokument potwierdzajacy kanoniczną przynależność do Ordynariatu Polowego WP
 • w przypadku wdowców - akt zgonu poprzedniego współmałżonka
 • dokument potwierdzający uczestnictwo w katechezach przedmałżeńskich

W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni zgłaszają sie do kancelarii parafialnej przedstawiając następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego
 • potwierdzenie odbycia spowiedzi przedmałżeńskej
 • dane świadków (imię i nazwisko, adres, wiek)

 

W DNIU ZAŚLUBIN NARZECZENI WRAZ Z DWOMA ŚWIADKAMI ZGŁASZAJĄ SIĘ DO KANCEARII PARAFIALNEJ W CELU PODPISANIA AKTU ŚLUBU. FILMOWANIE I ROBIENIE ZDJĘĆ PODCZAS UROCZYSTOŚCI ŚLUBNEJ PODLEGA PRZEPISOM LITURGICZNYM I MUSI BYĆ WCZEŚNIEJ UZGODNIONE Z DUSZPASTERZEM.