Aktualności
PRZEŁOM
31.12.2015
Podsumowanie i życzenia

Kochani moi,

Koniec Starego Roku, to zawsze podsumowanie tego co było dobre i tego co się nie udało, bądź było bolesne. Bolesnym niewątpliwie było tak niespodziewane odejście z tego świata Ks. kan. płka Józefa Kubickiego, który był z nami i w życiu Parafii św. Agnieszki bardzo ważnym ogniwem. Jakby doradzającym Mędrcem w każdej sytuacji. Dziś wierzymy, że cieszy się radością Nieba i tam wita Nowy Rok 2016.

Na dobre podsumowanie zasługuje wszystko to co służy naszej świątyni i społeczności krakowskiego Agnieszkowa. Wymiar duchowy pozostawiam do Państwa oceny ... . W wymiarze materialnym to kolejny rok udanych inwestycji. Należy je zamknąć w kwocie 350 tysięcy złotych. A były to prace w świątyni - malowanie sklepienia i zmiana oświetlenia na gzymsach i w prezbiterium na oświetlenie ledowe. Meble do obu zakrystii i pomieszczenia przed zakrystią. Daszki nad wszystkimi wejściami do budynku plebanii. Malowanie głównej klatki schodowej i pomieszczeń w których montowane były meble, opracowana dokumentacja krypt, które są w planach na rok 2016.

W związku z tym, że jutro według kalendarza rozpoczniemy nowy czas. Chciałbym Państwu złożyć z serca płynące życzenia. Niech Codziennie spotykana Miłość rozgrzewa Wasze serca niech daje nadzieję, radość i pokój. Każda zaś chwila ziemskiej wędrówki niech opromieniona będzie szczęściem i błogosławieństwem.

                                                                                                                                                                                          Proboszcz ks. płk dr hab. Stanisław Gulak

 

Ks. płk dr hab Stanisław Gulak