Aktualności
NOWY DOWÓDCA 6. BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ
10.11.2015
W koszarach 6. batalionu dowodzenia w Krakowie odbyło się przejęcie obowiązków dowódcy brygady przez płka Wojciecha Marchwicę

Po uroczystym przywitaniu gości przez dotychczas pełniącego obowiązki dowódcy 6. Brygady Powietrznodesantowej ppłka Mirosława Brysia nastąpiło ceremonialne przekazanie brygadowego sztandaru w ręce nowego dowódcy płka Wojciecha Marchwicy.

W uroczystości wzięły udział pododdziały reprezentujące wszystkie jednostki wojskowe wchodzące w skład 6. Brygady Powietrznodesantowej. Na ceremonię objęcia obowiązków przybyli byli dowódcy spadochronowej brygady, generałowie a wśród nich m,in. reprezentujący Dowódcę Generalnego RSZ szef Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych gen. bryg. Andrzej Reudowicz, a także przedstawiciele władz samorządowych, dowódcy instytucji i jednostek Garnizonu Kraków i innych służb mundurowych, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz duszpasterstwa wojskowego w Krakowie reprezentowanego w osobie ks. por. Łukasz Józefa Hubacza

Ostatnim akordem tego wydarzenia było wręczenie nowemu dowódcy odznaki pamiątkowej 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława F. Sosabowskiego.

 

 


 

Zdjęcia: kpt. Marcin Gil