Aktualności
POZA PARAFIĄ – PODRÓŻ WOJSKOWO-HISTORYCZNA (3-4 PAŹDZIERNIKA)
06.10.2015
„Szlakiem wybranych walk stoczonych podczas I i II wojny światowej w południowej Małopolsce”

Z ramienia Koła Nr 22 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Krakowie odbyła się podróż wojskowo – historyczna a jednocześnie krajoznawcza dla byłych Żołnierzy Wojska Polskiego zrzeszonych w Kole nr 22. Przedsięwzięciu pod hasłem „Szlakiem wybranych walk stoczonych podczas I i II wojny światowej w południowej Małopolsce”v uczestniczył a jednocześnie posługiwał Ks. por. Łukasz Józef Hubacz – który od prawie 5 lat duszpasterską opieką związany jest z tymi Żołnierzami. Jak twierdzą sami organizatorzy podróży Zarządu Koła nr 22 - „duchowe przewodnictwo i prowadzenie modlitw w czasie wyjazdu przez Księdza Kapelana było gwarancją zachowania sacrum i godnego uczczenia Tych, którzy za Polskę ...”

W ramach dwudniowej eskapady odwiedzono pierwszo-wojenny cmentarz w Droginii nr 371, gdzie złożono znicze, odmówiono modlitwę i zapoznano się z historią walk w tym rejonie w czasie I wojny światowej. Następnym punktem był pomnik w Kasince Wielkiej poświęcony „pancernym ułanom Maczka” - poległym żołnierzom 24 Pułku Ułanów i szwadronu przeciwpancernego wchodzących w skład 10 Brygady Kawalerii Pancerno-Zmotoryzowanej. Tutaj również modlono się za poległych. Na trasie podróży znalazła się Szczawa - baza podhalańskich partyzantów AK z Muzeum 1 PSP AK i „Kościół Partyzancki” a także pomnik gdzie nastąpiła chwila zadumy, modlitwa oraz wzruszające wspomnienia służby wojskowej uczestników „wycieczki”. Ponadto odwiedzono rejon spacyfikowanej Ochotnicy Dolnej i podziwiano pomnik ofiar „Krwawej Wigilii”. Kolejno Uczestnicy znaleźli się w Kluszkowcach, gdzie odbył się przejazd kolejką linową na Górę Wdżar, wcześniej jednak nastąpiła gawęda przy pomniku - „Organy Hasiora”. Pierwszy dzień wyjazdu zakończył się odwiedzeniem zabytkowego kościółka w Dębnie – gdzie filmowano przed laty scenę ślubu znanego wszystkim „Janosika”, po czym nastąpiło zakwaterowanie noclegowe w Niedzicy.

Drugi etap wyjazdu to Zwiedzanie kompleksu zamkowego w Niedzicy oraz z zachowaniem wszelkich niezbędnych procedur wejście w kompleks obsługi zapory i elektrowni również w Niedzicy.