Aktualności
POŻEGNANIE DOWÓDCY 6. BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ
16.10.2015
Przekazanie dowodzenia 6. Brygadą Powietrznodesantową przez generała brygady Adama Joksa

Generał brygady Adam Joks przekazał dowodzenie szefowi sztabu 6BPD podpułkownikowi Mirosławowi Brysiowi. Według formuły ceremoniału przewidzianego na takową uroczystość został podpisany protokół przekazania obowiązków oraz symboliczne przekazanie sobie sztandaru. Podpułkownik Mirosław Bryś – dotychczasowy szef sztabu 6BPD będzie dowodził brygadą do czasu wyznaczenia nowego dowódcy.

W przemówieniu generał Joks m.in. zacytował Tadeusza Kotarbińskiego: „przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości” i dodał generał: „Tymi słowami żegnam się z Garnizonem Kraków, który na zawsze pozostanie w mojej pamięci”.

W pożegnaniu dowódcy wzięli udział zaproszeni kapelani w osobach: Ks. Stanisław Gulak i ks. Łukasz Józef Hubacz. Proboszcz Parafii Wojskowej w swoim wystąpieniu pożegnał bardzo ciepło generała cytując mu utwór Leopolda Staffa i dziękując jednocześnie za współpracę i niecodzienną przyjaźń.

Generał brygady Adam Joks dowodził 6 Brygada Powietrznodesantową od grudnia 2012 roku, a jego nowe zadanie to dowodzenie formowaną w Lublinie Międzynarodową Brygadą składającą się z Polaków, Litwinów i Ukraińców.