Aktualności
02.10.2015
Szeregowi elewi III Turnusu Przygotowawczego złożyli przysięgę wojskową

2 października na terenie koszar 5 batalionu dowodzenia w Rząsce niemal stu szeregowych elewów III turnusu przygotowawczego przeżyło jedną z najważniejszych chwil w życiu. W godzinach przedpołudniowych, podczas uroczystego apelu, złożyli na sztandar swoją przysięgę wojskową. W obecności generała dywizji Cezarego Podlasińskiego, dowódcę COL, płk Rafała Seroki, dowódcy 5bdow, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie młodych adeptów wojskowości, jak również wobec swoich najbliższych, elewi przysięgali stać na straży wolności i niepodległości ojczyzny, bronić honoru żołnierza polskiego a także krwi i życia w potrzebie nie szczędzić.

Po miesięcznym czasie unitarnym, gdzie pod bacznym okiem kpt. Krystiana Pawłowskiego - dowódcy 7 kompanii szkolnej i pomagających mu instruktorów, młodzi adepci poznawszy podstawy życia, służby i zachowania żołnierza, mogli przeżyć tak szczególną chwile, jaką jest dla każdego żołnierza PRZYSIĘGA WOJSKOWA. Po złożeniu roty na sztandar elewi przyjęli błogosławieństwo, którego udzielił kapelan 5bdow - ks. ppor. Marek Okoń.

Dzień wcześniej każdy z nich mógł skorzystać z sakramentu pokuty a także wziąć udział w polowej Mszy św., która sprawowana była na terenie jednostki. Wszystkim nowo zaprzysięgłym żołnierzom życzymy wierności w danym Bogu i Ojczyźnie obietnicom. Niech honor, który złożyli na szali życia, jako potwierdzenie autentyczności słów roty nie zostanie nigdy splamiony. A każdy z nich niech swoim życiem świadczy o miłości do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka.