Aktualności
UROCZYSTY APEL Z UDZIAŁEM KAPELANÓW W ŚWIĘTO 6. BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ
25.09.2015
Słowa życzeń, modlitwy i błogosławieństwa ks. por. Łukasza Józefa Hubacza

W kompleksie koszarowym 6. batalionu dowodzenia odbyła się uroczysta zbiórka z racji głównych obchodów święta 6. Brygady Powietrznodesantowej.

Kapelan 6. Brygady Powietrznodesantowej zaproszony do zabrania głosu na trybunie wypowiedział w ramach swojego wystąpienia m.in. takie słowa:

W dniu dzisiejszym i wczorajszym podczas wystąpień dowódcy a także w ramach apelu podczas capstrzyku zostało wypowiedzianych wiele słów opiewających zasługi bojowe i bohaterstwo związków taktycznych, których 6. Brygada przejęła tradycje i których kultywuje pamięć. Przejmując tradycje i pielęgnując pamięć oraz wprowadzając w czyn idee, które przyświecały spadochroniarzom minionych lat, należy pamięć, że o ich sile bojowej o patriotyzmie nie stanowiła jedynie wartość bojowa, wyszkolenie i zawziętość o zwycięstwo, ale również o ich sile stanowiła wartość ducha, która wyrażała się choćby w tych dwóch zasadach: po pierwsze – aby wszyscy, jeden za wszystkich, a wszyscy za jednego w potrzebie stawali, po drugie – to szacunek względem siebie od najniższego do najwyższego stopniem.

A więc dwa filary, których tradycje mamy kontynuować – wartość bojowa i wartość ducha. Życie wartościami zaczyna się już od tego, że chcę czynić drugiemu to, co sam chciałbym, aby mi czyniono, albo bierna postawa – nie czynię drugiemu tego, czego nie chciałbym, aby mi czyniono.

Życząc Wam w dniu Waszego święta wszystkiego co najlepsze, życzę przede wszystkim, aby nikt nie został skrzywdzony w swojej służbie poprzez zaniechanie choćby tych dwóch ostatnich zasad. Niech nikt nie zostanie skrzywdzony, czy to pracownik cywilny, czy to to będący w służbie stałej, czy ten z najwyższym stopniem, czy to ten w służbie kontraktowej szeregowy – któremu być może nie pozwoli się służyć w armii dłużej aniżeli dwanaście lat. Nikt nie może być skrzywdzony poprzez brak tych zasad względem drugiego człowieka służby. Nikt z nas nie jest bezludną wyspą i trzeba pamiętać w naszych służbowych relacjach, i że to właśnie każdy z nas na miarę swoich możliwości i zdolności szyje w swoim sercu słowa: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

Następnie ks. kapelan por. Łukasz Józef Hubacz odmówił modlitwę oraz udzielił błogosławieństwa. W uroczystości wzięli udział również inni kapelani w osobach: ks. prał. kan. płk dr hab. Stanisław Gulak oraz kapelan 6. batalionu powietrznodesantowego z Gliwic - ks. ppor. dr Sławomir Bylina.

 

 

 

tekst: ks. por. Łukasz Józef Hubacz