Aktualności
ODZNACZENIE OD MINISTRA FINANSÓW
21.09.2015
Ks. prał. kan. płk dr hab. Stanisław Gulak odznaczony brązową odznaką "Zasłużony dla Izby Celnej"

W ramach uroczystości Izby Celnej w Krakowie, dnia 21. września, zostało wręczone ks. prał. kan. płk dr hab. Stanisławowi Gulakowi wyróżnienie Brązową Odznaką „Zasłużony dla Izby Celnej”.

Odznaka "Zasłużony dla Służby Celnej" - to polskie resortowe odznaczenie cywilne i może być nadawana w celu uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla Służby Celnej.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw finansów publicznych z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek innych organów (organu administracji rządowej, Szefa Służby Celnej, dyrektora Izby Celnej, kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Rzeczpospolitej Polskiej.