Aktualności
MODLITWA IZBY CELNEJ W ŚWIĘTO CELNIKA MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
21.09.2015
Funkcjonariusze Izby Celnej w Krakowie inaugurowali swoje święto w kościele garnizonowym

Uroczystości modlitewnej przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. płk dr hab. Stanisław Gulak. Wraz z księdzem proboszczem Mszę św. koncelebrował ksiądz komisarz Krzysztof S. - kapelan Służby Celnej z Przemyśla. W eucharystycznym zgromadzeniu wzięli udział bardzo liczni funkcjonariusze Służby Celnej wraz z Panem inspektorem celnym Andrzejem Nowakiem - Dyrektorem Izby Celnej w Krakowie.

W powitaniu ks. Gulak zwrócił uwagę na ważny aspekt rodziny – która jeśli jest silna, to stanowi podstawę do właściwie i z oddaniem wykonywanej pracy a w tym przypadku służby. Celebrans zachęcił również do modlitwy również w intencji rodzin funkcjonariuszy Służby Celnej.

Ponadto w czasie homilii w której ks. Gulak nawiązał do słynnego obrazu Caravaggia zatytułowanego „Powołanie celnika Mateusza”, a na koniec stwierdził m.in.: „Tylko przez powierzenie się Bogu – nasze dzieła stają się trwałe, zdolne do wydania trwałych owoców. Tak właśnie było w życiu św. Mateusza, który wezwany przez Chrystusa, bezwarunkowo poszedł za Nim, a potem niezwykle głęboko spisał jedną z czterech Ewangelii. Uwypuklił w niej mocno konsekwencje prawdziwej wiary, a przede wszystkim to, że każdy chrześcijanin ma być „solą ziemi” i „światłem świata” - swojej ziemi i świata, za który jest odpowiedzialny, a więc: rodziny, miejsca pracy i służby oraz Państwa

Na koniec Eucharystii, kapelan Służby Celnej odczytał słowo okolicznościowe skierowane przez księdza biskupa gen. bryg. Dr Józefa Guzdka – który również przekazał swoje błogosławieństwo dla świętujących funkcjonariuszy Izby Celnej w Krakowie.

 


 

Zdjęcia: ks. ppor. Marek Okoń

tekst: ks. por. Łukasz Józef Hubacz