Aktualności
18.09.2015
Msza św. z okazji Święta 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie – Balicach.

Jak każdego roku dzień Święta 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie – Balicach rozpoczął się od celebracji Mszy św. w hangarze lotniczym pod przewodnictwem Ks. prałata płk. dr hab. Stanisława Gulaka - Dziekana Wojsk Specjalnych. W liturgii towarzyszyli księża współkoncelebrujacy: ks. ppor. Marek Okoń, ks. Władysław Palmowski – proboszcz parafii Morawica oraz związany od lat ze środowiskiem lotniczym o. Dominik Orczykowski OFMCap.

Po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego ks. płk Stanisław Gulak w słowach wstępu przywitał wszystkich zebranych gości a wśród nich Dowódcę 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego - gen. bryg. pil. Mirosława Jemielniaka, gen. dyw. Cezarego Podlasińskiego – Dowódcę COL-KL, gen. bryg. Jerzego Guta - Dowódcę COS-DKWS, jak również gospodarzy miejsca z płk. pil. Krzysztofem Curem – Dowódcą 8 BLtr. na czele. Przypomniał wagę pamięci o modlitwie w tak ważnych chwilach jak ta, oraz zachęcił do wspólnego i radosnego przeżywania święta.

W homilii ks. płk Stanisław Gulak zaznaczył, że każdy z nas w swoim życiu odczuwa głód. Ma on różne imiona i twarze. Ale największym z nich jest głód miłości wzajemnej i poszanowania. Dalej kaznodzieja zadał wszystkim zebranym pytanie, cytując słowa piosenki Boba Dylana – „Przez ile dróg musi przejść każdy z nas, by mógł człowiekiem się stać? Odpowiedzią i jednocześnie drogowskazem były słowa św. Jana Pawła II – Człowiek musi w swoim życiu przejść tylko jedną drogę. To droga Jezusa Chrystusa.

Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa ks. prałat płk Stanisław Gulak w imieniu swoim i wszystkich kapelanów wojskowych złożył dowódcy, żołnierzom i pracownikom 8 BLtr. najserdeczniejsze życzenia z okazji święta.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się na plac gdzie o godz. 10.00 rozpoczął się uroczysty apel połączony z poświęceniem i nadaniem sztandaru dla Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystego poświęcenia dokonał Dziekan Wojsk Specjalnych – ks. prałat płk dr hab. Stanisław Gulak natomiast sztandar dla Krakowskiego OSSLW RP przekazał gen. bryg. Mirosław Jemielniak – Dowódca 3SLtr. Po zakończonej części oficjalnej dowódca płk. Krzysztof Cur zaprosił wszystkich żołnierzy i pracowników bazy, jak również przybyłych gości na piknik lotniczy.

 

 

 

Zdjęcia: kpt. Maciej Nojek