Aktualności
POZA PARAFIĄ – POSŁUGA W DĘBLINIE
01.09.2015
Inauguracja roku szkolnego w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym w Dęblinie

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym w Dęblinie zbiegła się z uroczystym przekazaniem obowiązków dotychczasowego Dyrektora Szkoły. Powyższe uroczystosci miały miejsce sali kinowej Klubu Uczelnianego WSOSP w Dęblinie, a były poprzedzone Mszą Świętą w Kościele Matki Boskiej
Loretańskiej w Dęblinie sprawowanej przez kapelanów.

W uroczystej koncelebrze wzięli udział m.in. ks. płk Janusz Radzik, ks. mjr Kryspin Rak, ks. por. Marcin Czeropski, ks. ppor. Dariusz Kamiński a także ks. prałat płk dr hab. Stanisław Gulak – były proboszcz tej parafii, który w czasie Eucharystii wygłosił homilię. Podczas wystąpienia ks. Gulak podkreślił rolę jaką do tej pory spełniał  płk rez. pil. dr hab. Janusz Ziółkowski – rozstający się ze stanowiskiem Dyrektora tejże oświatowej placówki, a w której to ten urząd pełnił w latach 1985-1997 jako oficer Wojska Polskiego  i jako pracownik wojska w latach 2006-2015.

W treści homilii znalazły się słowa również uznania pod adresem zdającego obowiązki Dyrektora. Ks. Gulak mówił m.in. żegnając i dziękując za dorobek Pana Ziółkowskiego: „Trudno wyrazić wdzięczność,za Twoją postawę, braterstwo, życzliwość, służbę, nie tylko wojskową, ale tę wychowawczą – wręcz misję. To nie podsumowanie Twojego dorobku, ale świadectwo jakie mogę złożyć znając Cię od kilkunastu już lat (…). Na Twojej drodze Bóg stawiał i stawia wielu, szczególnie młodych ludzi, wychowałeś pokolenia i to począwszy od tych których edukowałeś, uczyłeś jak żyć – godnie nosząc mundur”.

Żegnający się ze stanowiskiem płk rez. pil. dr hab. Janusz Ziółkowski podkreślił: „Jestem dumny z faktu, iż miałem honor kierować szkołą, która dzięki stuprocentowej zdawalności matury w ostatnim dziesięcioleciu, uplasowała się w czołówce szkół ponadgimnazjalnych w kraju, wypuszczając wielu absolwentów, będących chlubą szkoły, którzy zajmują odpowiedzialne i prestiżowe stanowiska w Wojsku Polskim. W tym miejscu składam serdeczne podziękowanie za współpracę i wsparcie w trudnym procesie dydaktyczno-wychowawczym.
ks. por. Łukasz Józef Hubacz