Aktualności
ODPRAWA DEKANALNA KSIĘŻY KAPELANÓW W KRAKOWIE
03.09.2015
Panel dyskusyjny na temat codziennej posługi kapelanów

Modlitwą różańcową w intencji zbawienia duszy śp. ks. kan. płk Józefa Kubickiego rozpoczęto dekanalne spotkanie kapelanów w kościele św. Agnieszki w Krakowie. Zaplanowany zjazd księży kapelanów, niespodziewanie, zbiegł się ze śmiercią ks. Kubickiego, stąd też tym gestem pamięci modlitewnej zainicjował spotkanie ks. prał. płk dr hab. Stanisław Gulak – Dziekan Sił Specjalnych.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział kapelani podporządkowani z racji miejsca a także specyfiki służby – księdzu Dziekanowi Sił Specjalnych. W spotkaniu wzięli udział księża Ordynariatu Polowego WP z Gliwic, Bielska – Białej, Kielc i Tomaszowa Mazowieckiego oraz podlegli dziekanowi kapelani wikariusze parafii św. Agnieszki w Krakowie.

Podczas obrad, każdy z kapelanów zaprezentował swoją specyfikę służby, obszar posługi, a w tym szczególnie dotychczas wykonane zadania, zamierzenia, problemy różnych aspektów, chociażby związane z infrastrukturą duszpasterską, liturgiczną, zapleczem mieszkalnym. Przedstawiono stan prawny i użytkowy obiektów sakralnych
i mieszkalnych. Podzielono się obiektywną oceną współpracy ze środowiskiem duchownych diecezji cywilnych, a także ze współpracą na szczeblu wspólnot, którym to posługują. Każdy z obecnych przedstawił również swoje przedsięwzięcia i pomysły na czas dalszej posługi. Odprawa kapelanów, to również czas podzielenia się wspólnymi zainteresowaniami, pasjami, celem ewentualnej również pomocy przy podejmowaniu przedsięwzięć duszpasterskich

Oprócz wewnętrznych ustaleń oraz zadań wskazanych przez ks. dziekana, każdy z kapelanów jemu podległych, zapoznał się z dokumentacją dotyczącą opiniowania ich według corocznej wojskowej formuły oceny i opiniowania podwładnych

 

 

 

 

Zdjęcia: ks.ppor. Marek Okoń

tekst: ks. por. Łukasz Józef Hubacz