Aktualności
ZMARŁ KS. KAN. PŁK JÓZEF KUBICKI – BYŁY PROBOSZCZ PARAFII ŚW. AGNIESZKI W KRAKOWIE
03.09.2015
INFORMACJE O UROCZYSTOŚCIACH POGRZEBOWYCH ORAZ PRZEBIEG SŁUŻBY

W dniu dzisiejszym, w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie,  zmarł ks. kan. płk Józef Kubicki, były proboszcz parafii św. Agnieszki w Krakowie i kapelan 5. Szpitala Wojskowego,  kapłan cieszący się wielkim nimbem i szacunkiem. Odszedł do Pana w przeddzień 9. rocznicy śmierci swojego następcy w posłudze proboszcza w Krakowie –  ks. płk. Zygmunta Goli. Uroczystości pożegnalne  z ciałem śp. Ks. Kubickiego odbędą się w kościele garnizonowym św. Agnieszki w Krakowie przy ul. Dietla 30, pod przewodnictwem Biskupa Polowego WP, dnia 08 września br. o godz. 10.00. Następnie ciało zostanie spopielone. Urna z prochami spocznie w podziemiach kościoła św. Agnieszki. Uroczystość pochówku w kryptach, odbędzie się w środę 9 września (następnego dnia) o godzinie 17.00.


ŚP. ks. kan. płk Józef Kubicki urodził się 11 sierpnia 1933 r. w Głogininie w Wielkopolsce, jako jedyne dziecko podeszłych już w latach rodziców Józefa i Jadwigi.

W 1952 r., po zdaniu matury, wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Księży Werbistów, który wówczas znajdował się w Nysie na Śląsku Opolskim. Studia Seminaryjne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Pieniężnie na Warmii, gdzie 31 stycznia 1960 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. kard. Bolesława Kominka, Metropolity Wrocławskiego.

Przez rok pracował jako nauczyciel w szkole zawodowej dla kandydatów na braci zakonnych w Chludowie k/Poznania. W 1961 r. został skierowany na dalsze studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Po ukończeniu studiów w 1965 r. został mianowany wykładowcą teologii moralnej w Wyższym Seminarium w Pieniężnie. W latach 1966-1969 pełnił funkcję dodatkowo jako prefekt alumnatu, a od 1970 r. został proboszczem parafii Henrykowo – Mingajny w Diecezji Warmińskiej, a także wicedziekanem i ojcem duchownym dekanatu Orneta.

W 1979 r. został oddelegowany do posługi kapłańskiej w ramach duszpasterstwa wojskowego. Jako kapelan pomocniczy pracował w Generalnym Dziekanacie w Warszawie, a w 1980 r. został wcielony do służby zawodowej i jednocześnie awansowany na stopień kapitana i mianowany proboszczem garnizonu Kraków. Generalny Dziekan WP ks. pł Juliusz Humeński zlecił mu oprócz posługi duszpasterskiej w kościele garnizonowym św. Agnieszki w Krakowie, posługę kapelańską w szpitalu wojskowym, w Areszcie Śledczym w Krakowie i w więzieniu dla recydywistów w Wiśniczu Nowym – stąd trudna i wymagająca posługa wśród ludzi będących na granicy życia i śmierci czy to w szpitalu, czy przy wykonywanych wyrokach śmierci w więzieniu. W Krakowie oprócz posługi duszpasterskiej postawiono mu za zadanie remont kościoła i plebanii, która znajdowała się w stanie dramatycznym i zakwalifikowana do wyburzenia. Kapitalny remont budynku zabytkowego, po wykonaniu ekspertyzy konserwatorskiej i opracowaniu dokumentacji, udało się przeprowadzić w latach 1983 – 1986. W ramach m.in. docenienia jego zasług został mianowany w 1984 r. awansowany na stopień majora. Uroczystego poświęcenia wyremontowanego kościoła i zrewaloryzowanej plebanii dokonał Generalny Dziekan ks. płk Józef Humeński w asyście wielu kapelanów i miejscowych duchownych dnia 23 października 1986 r., w 50 rocznicę rekonsekracji kościoła, dokumentując swoją satysfakcję w protokole inspekcji oraz w kronice. Księdza Kubickiego ponadto z tej racji odznaczono Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wykonany remont został także doceniony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki poprzez przyznanie nagrody I stopnia dla najlepszego w 1986 r. użytkownika obiektu zabytkowego oraz wyróżnieniem Złotą Odznaką za opiekę nad zabytkami. W 1988 r. ks. Kubicki został awansowany na stopień podpułkownika. Nastę[pnie w tym samym roku – nowy Generalny Dziekan ks. płk Florian Klewiado przeniósł go do Łodzi – mianując proboszczem garnizonu przy kościele św. Jerzego oraz kapelanem Wojskowej Akademii Medycznej wraz z klinikami.

Po przywróceniu Ordynariatu Polowego WP w 1991 r. - Biskup Polowy WP Sławoj Leszek Głódź – przeniósł ks. kanonika do Krakowa, odwołując go dokumentem z dnia 6 września 1991 r. ze zajmowanego stanowiska i równocześnie mianując kapelanem 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.

W 1995 r., po otrzymaniu Indultu Świętej Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z dnia 28 sierpnia 1995 r., został inkardynowany do Diecezji Ordynariatu Polowego WP – dekretem Biskupa Polowego z dnia 11 października 1995 roku.
W 1996 r. po 40 latach wysługi i 15 latach służby zawodowej przeszedł ks. Kubicki na emeryturę wojskową, choć jeszcze przez trzy lata, aż do roku 1999 r. pełnił posługę kapelana Szpitala Wojskowego. W 1999 r. został również awansowany na stopień pułkownika. W roku 2007 – po erygowaniu przez Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego Kapituły Kanonickiej przy Bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu, został ks. Kubicki mianowany kanonikiem tejże kapituły, co sobie szczególnie cenił ś.p. ks. płk Józef Kubicki. Do lipca 2015 r. z wielkim zaangażowaniem, na ile mu siły i zdrowie pozwalały, wspierał posługą przy ołtarzu i konfesjonale w kościele św. Agnieszki w Krakowie. Związany z tym miejscem, bardzo chętnie uczestniczył we wszystkich uroczystościach tej parafii, oraz do końca z zainteresowaniem śledził wszelkie prace związane z upiększaniem tej świątyni oraz budynków plebanii. Po ponad dwóch miesiącach szpitalnych badań i leczenia zmarł 03. września 2015 r.. Ostatnią Mszę s. w kościele garnizonowym św. Agnieszki sprawował 01 lipca tego roku. Przed śmiercią, został zaopatrzony sakramentami św., a przez cały okres hospitalizacji przyjmował Komunię św. z rąk kapelanów wojskowych, którzy towarzyszyli mu do dnia śmierci.

 
ks. por. Łukasz Józef Hubacz