Aktualności
01.09.2015
UROCZYSTOŚCI 76. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ PRZY POMNIKU ARMII „KRAKÓW”

„Non enim propter gloriam, diuicias aut honores pugnamus set propter libertatem solummodo quam Nemo bonus nisi simul cum vita amittit”.
„Nie walczymy o honor, ani dla bogactwa, ani dla chwały, lecz wyłącznie o wolność z której żaden prawdziwy człowiek nie zrezygnuje bez swojego życia”.
                        (Deklaracja z Arbroath z 1320 r. do papieża JanaXXII)

W duchu tych powyższych słów, można powiedzieć, upamiętniono kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, przy pomniku Armii „Kraków”, - oddano właśnie hołd tym, którzy dla wolności w 1939 r. zrezygnowali ze swojego życia.

Obchody odbyły się w ramach programu "Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa" i projektu "Strażnicy Pamięci", natomiast Organizatorami obchodów byli: Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski, Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa oraz Małopolska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Meldunek od dowódcy kompani honorowej z 5. batalionu dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera przyjął Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie -  Pan płk Janusz Kurczyna – pełniący obowiązki gospodarza uroczystości ze strony wojska. Nie zabrakło  najważniejszych gości, a więc weteranów i kombatantów, którzy jak potwierdzali: „76. lat temu było podobnie – taka jak dziś i duchota i upał”.

Modlitwę za poległych oraz modlitwę za żołnierzy Wojska Polskiego obecnych czasów -  poprowadził ks. por. Łukasz Józef Hubacz, po nim zabrał głos i również zawarł słowa modlitwy w swoim wystąpieniu o. Jerzy Pająk – Kapelan Środowisk Niepodległościowych i Kombatanckich.
ks. por. Łukasz Józef Hubacz