Aktualności
APEL BISKUPA POLOWEGO
30.08.2015
Wezwanie do modlitwy z racji 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej

     Pierwszego września przypada 76. rocznica wybuchu II wojny światowej. Ogarnęła ona całą Europę, znaczną część Afryki i Azji. W walkach na lądzie, w powietrzu i na morzu śmierć poniosło kilkadziesiąt milionów ludzi. Zniszczono wiele miast i wsi. Szczególne piętno wojenna pożoga wycisnęła na polskiej ziemi. Po jej zakończeniu kilka pokoleń trudziło się nad zaleczeniem ran i usunięciem skutków wojny. 
      Dziś modlimy się za bohaterów tamtych wrześniowych dni. Wspominamy ich zmagania z najeźdźcami z Zachodu i ze Wschodu. Z kościołów i kaplic, z pól bitewnych i cmentarzy wojennych niech popłynie modlitwa wdzięczności za tych, którzy za wolność i niepodległość zapłacili najwyższą cenę. Dziękujmy za to, że w sercach i umysłach Polaków jesienią 1939 roku obudziły się: męstwo i odwaga, zdolność do najdalej idących poświęceń oraz determinacja w walce o niepodległość.
Pamięć o II wojnie światowej powinna pomóc w budowaniu lepszej przyszłości naszego kontynentu. Tymczasem od wielu miesięcy jesteśmy świadkami niepokojących wydarzeń w Europie i na świecie. Zwracam się więc  do wszystkich ludzi dobrej woli, aby wspominając bolesną i trudną przeszłość naszego narodu zechcieli włączyć się w modlitwę o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny i pokój na świecie. 
      Niech wszystkim nam głęboko na sercu leży troska o rozwój i umocnienie polskiej armii, która stoi na straży pokoju i suwerenności Polski. Niech wybrzmią w tych dniach słowa wdzięczności dla tych, którzy dziś stanowią o sile Wojska Polskiego.
       Bożą Opatrzność, aby w ludzkich sercach zagościła chęć przebaczenia i miłości. Niech świat usłyszy nasze wołanie o pokój i pojednanie między zwaśnionymi narodami.
 
 
bp gen. bryg. Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego