Aktualności
20.08.2015
Uroczystości pochówku ekshumowanych czerwonoarmistów


W sierpniowe południe na kwaterze wojskowej cmentarza w Nowym Sączu otoczono modlitwą wszystkich poległych czerwonoarmistów, których szczątki ekshumowano  z siedmiu grobów w Bukowie, Koźmicach Wielkich, Paszynie, Lipnicy Małej, Chyżnem, Zagórzanach i Nowym Sączu a także szczątki znalezione w czasie prac sondażowych w Kasince Małej i Tymbarku.

Podczas gdy żołnierze 6. Brygady Powietrznodesantowej przekazywali trumnę po trumnie do zbiorowej mogiły, była prowadzona modlitwa ekumeniczna przez przedstawicieli trzech wojskowych ordynariatów, a więc prawosławnego, ewangelickiego i rzymskokatolickiego. To ostatnie wyznanie prezentował Ks. płk dr hab. Stanisław Gulak – Dziekan Sił Specjalnych.

W  kwaterze wojskowej przeprowadzono  pochówek ekshumowanych żołnierzy Armii Czerwonej. Uroczystości złożenia do jednej mogiły 30 trumien odbyły się z wojskowymi honorami w atmosferze świadczącej o wielkiej kulturze ducha tych, którzy przyczynili się do tego przedsięwzięcia. W czasie publicznego wystąpienia wojewoda małopolski Jerzy Miller podkreślił, że „Kulturę narodu mierzy się szacunkiem dla drugiego człowieka. Ktoś, kto nie szanuje innych, sprowadza nieszczęście” i dodał, że „Polskich grobów w Europie jest bardzo dużo. Chcielibyśmy, żeby wszystkie były zadbane i szanowane”.

W tym niecodziennym wydarzeniu wraz z ks. płk dr hab. Stanisławem Gulakiem uczestniczył zastępca Wojewódzkiego Szefa Sztabu Wojskowego ppłk Stanisław Kapliński i komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu ppłk Andrzej Szymański.

Galeria zdjęć mozna obejrzeć pod adresem:

https://www.flickr.com/photos/109479366@N07/20710529858/in/album-72157655447905384