Aktualności
ŚWIĘTUJEMY WRAZ Z ŻOŁNIERZAMI
15.08.2015
Obchody Święta Wojska Polskiego w Krakowie 2015 roku

 „Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy żołnierzami Wojska Polskiego i możemy służyć Ojczyźnie w szeregach nowoczesnej i dobrze wyszkolonej armii” – podkreślał w swoim przemówieniu generał brygady Adam Joks. W dniu 13 sierpnia br. odbyły się w Krakowie z udziałem Podsekretarz Stanu w MON Pani Beaty Oczkowicz obchody Święta Wojska Polskiego.
W obchodach Święta Wojska Polskiego wzięli także udział Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, dowódca Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego generał dywizji Cezary Podlasiński, dowódca Dowództwa Komponentu Sił Specjalnych generał brygady Jerzy Gut, a także przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz instytucji i jednostek wojskowych Garnizonu Kraków i Garnizonu Kraków Balice. Jak zwykle przy takich okazjach nie zabrakło także obecnych w czasie obchodów weteranów i byłych żołnierzy, sympatyków wojska i mieszkańców Krakowa.
Zanim jednak żołnierze stanęli na dziedzińcu Zamku Królewskiego wzięli udział we mszy celebrowanej w katedrze Wawelskiej przez biskupa polowego generała brygady dr Józefa Guzdka,  ks. płk dr hab. Stanisława Gulaka, kapelana Garnizonu Kraków, ks. ppor. Marka Okonia wikariusza parafii wojskowej św. Agnieszki,  obecnego jak i byłego proboszcza katedry na Wawelu.  Ks. płk Stanisław Gulak na początku liturgii przywitał licznie przybyłych gości na czele z pasterzem wojskowej diecezji ks. biskupem generałem dr Józefem Guzdkiem i poprosił o celebrowanie Mszy św. w intencji krakowskiego wojska w tym szczególnym miejscu jakim jest wawelska Katedra.  Podziękował również ks. prałatowi Zdzisławowi Sochackiemu za to, że możemy wojskowe święto przeżyć u źródła do którego przybywali królowie ze swoim rycerstwem. Po Mszy św. Dowódcy Garnizonów Kraków i Kraków Balice wraz z krakowskimi generałami podeszli do ks. biskupa, podziękowali za obecność i złożyli gratulacje z racji nominacji na stopień generała brygady. Następnie, złożono kwiaty przed grobami Józefa Piłsudskiego, generała Władysława Sikorskiego oraz Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Po uroczystej zbiórce na dziedzińcu wawelskiego zamku, generałowie, pan wojewoda, ks. biskup udali się na plac Matejki aby uroczyście złożyć wieńce przed grobem nieznanego żołnierza.
Nie był to koniec uroczystości związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego w Krakowie, gdyż w poszczególnych Jednostkach Wojskowych odbyły się uroczyste zbiórki. Między innymi 14.08.2015r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego. W uroczystości, oprócz kadry zawodowej i pracowników WSzW i WKU w Krakowie uczestniczyli byli Szefowie WSzW oraz zaproszeni goście. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk Janusz KURZYNA wręczył osobom wyróżnionym akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe, Gwiazdę Afganistanu oraz odznaczenia państwowe i resortowe. Ks. płk. Stanisław Gulak odczytał list z życzeniami od ks. biskupa Józefa Guzdka wydany z racji obchodów Święta.Na zakończenie dokonano uroczystego otwarcia Sali Obchodów Patriotyczno – Wojskowych. Otwarcia dokonał Szef WSzW w Krakowie płk Janusz Kurzyna, Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie płk Adam Garczyński i Komendant 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego ppłk Adam Jangrot, a salę poświęcił ks. prał. płk dr hab. Stanisław Gulak.
Podobne obchody Święta Wojska Polskiego odbyły się chociażby w 3 Regionalnej Bazie Logistycznej w Krakowie, gdzie również 14 sierpnia o godzinie 13 na uroczystą zbiórkę został zaproszony ks. płk dr hab. Stanisław Gulak, który odczytał list od ks. biskupa i złożył kadrze i pracownikom wojska życzenia z racji Święta Wojska Polskiego.
Obchody Święta Wojska Polskiego są doskonałą okazją do uhonorowania tych, którzy swoją postawą i działaniem przyczyniają się do rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz promują obronność w swoim środowisku.