Aktualności
Św. Agnieszka - mężna, dzielna, Boża Bohaterka
26.01.2015
Uroczystości Odpustowe w wojskowej parafii

 

„Kochani! Zgromadziła nas tu dzisiaj nasza patronka, rzymska męczennica z IV wieku – św. Agnieszka. Dzieje tego krakowskiego kościoła są długie i sięgają ponad 555 lat. Obecne mury świątyni mają natomiast już ponad 455 lat – one dużo widziały, dużo przeżyły i dużo wycierpiały, ale dziś przeżywają swój renesans. Ta świątynia jest wyjątkowa o czym świadczy dzisiejsze zgromadzenie. Niech Wstawiennictwo i męczeństwo św. Agnieszki wyprasza dla nas wytrwałość w wierze i hart ducha, szczególnie wtedy gdy nie jest łatwo i czasem sił brakuje, a drogi jeszcze trochę przed nami; pracy i służby też! Ona uczy, że z wiarą możemy wszystko przetrwać i pokonać!. Witam w imieniu wszystkich sympatyków tej Świątyni. Dziś  Boża Opatrzność wyznacza nam ten wspólny szlak, ABY ODKRYWAĆ TO CO W NAS PIĘKNE I PRAWDZIWE!  Dziś idziemy razem, zgłębiając Bożą tajemnicę we wspólnocie Kościoła, który jest uniwersalny.”

To tylko nieliczne zdania zachęty modlitewnej oraz słowa powitania skierowane przez proboszcza ks. płk prał. dr  Stanisława Gulaka wobec głównego celebransa uroczystości J.E. ks. abp dr hab. Stanisława Budzika – metropolity lubelskiego oraz wobec zaproszonych gości uroczystości niedzielnej. Miniona bowiem niedziela, która w kalendarzu liturgicznym określona jako 3. Niedziela Zwykła, dla społeczności wojskowej Garnizonu Kraków była niedzielą szczególną – uroczystą. Powodem przeżywania tego dnia w tak podniosły sposób, było uczczenie patronki świątyni – św. Agnieszki. Jednocześnie w tak podniosły charakter uroczystości wpisuje się doskonała okazja aby podziękować wszystkim zaproszonym gościom nie tylko za obecność, ale i za każdy gest wsparcia i współpracy przy uświetnianiu garnizonowej świątyni i budowaniu jej na nowo w wymiarze duchowym i wspólnotowym.

 

Główna Msza święta odpustowa sprawowana była o godz. 11.30 w kościele garnizonowym św. Agnieszki. Modlitwie zebranego licznie Kościoła przewodniczył J.E. ks. abp dr hab. Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski, który również wygłosił okolicznościową homilię.

 

W uroczystości wzięli udział: Pani minister  Beata Oczkowicz - Podsekretarz Stanu w MON, Pan minister dr Zbigniew Włosowicz - zastępca Szefa BBN, Minister Pracy i polityki społecznej Pan Władysław Kosiniak-Kamysza,  przedstawiciel Parlamentu Senator Rzeczpospolitej Polskiej Pan Bogdan Klich- były Ministrem Obrony Narodowej, przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych Miasta Krakowa, Pan wojewoda Jerzy Miller, przedstawiciele Bractwa Kurkowego, Pani Konsul Honorowa Malty w Krakowie – Pani Agnieszka Kamińska, krakowscy księża dekanatu centrum oraz Księża dekanatu Wojsk Specjalnych, ks. Infułat Władysław Gasidło, ks. dr Stanisław Mieszczak oraz inni kapłani, Dowódca 6 Brygady  Powietrznodesantowej i Dowódca Garnizonu Kraków Pan gen. bryg.  Adama Joks oraz dowódcy jednostek tej brygady, Pan gen. bryg. Cezary Podlasiński - Dowódca COL oraz gen. Andrzej Knap - zastępca dowódcy COL, Pan gen. bryg. Jerzy Gut - dowódca Centrum Operacji Specjalnych Dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych, Pan płk Ryszarda Pietrasa - zastępca dowódcy COS, dowódcy Jednostek Specjalnych, Pan gen. bryg. pilot Sławomir Żakowski - zastępca dowódcy COP z Warszawy, generałowie w stanie spoczynku a wśród nich Pan gen. Kazimierz Wójcik, ponadto Pan gen. bryg. Marek Olbrycht, byli zastępcy Dowódcy Wojsk Specjalnych, Pani Krystyna Kwiatkowska i Pani Marta Murzańska – Potasińska - wdowy po tragicznie zmarłych generałach Bronisławie Kwiatkowskim i Włodzimierzu Potasińskim. Z obecnymi gości łączył się duchowo i z pamięcią Pan gen. broni Edward Gruszka. Wśród społeczności mundurowej obecni byli jeszcze: przedstawiciele Krakowskiej Izby Celnej z Panem dyr. Andrzejem Nowakiem, przedstawiciele Straży Ochrony Kolei z Panem gen. Kazimierzem Mazurem - komendantem regionalnym SOK w Krakowie, Straż Miejska Miasta Krakowa, wraz ze swoim Komendantem Panem gen. Adamem Młotem i zastępca Pani Marta Cieśla, Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej Pan Płk Krzysztofa Trela, przedstawiciele różnych rodzajów wojsk, Jednostek Wojskowych i administracyjnych służących w Krakowie, takich jak Wojewódzki Sztab Wojskowy z Szefem płk Januszem Kurzyną, Służba Kontrwywiadu Wojskowego wraz z Panem  Dyrektorem Markiem Toporem, Dowódca 8 Bazy Lotnictwa Transportowego z Panem płk pilotem Krzysztofem, Dowódca ODN Pan płk Zdzisław Strzelczyk, Komendant Oddziału Żandarmerii wojskowej w Krakowie Pan płk Sebastian Kalisz, Przedstawiciel 5. Wojskowego Szpitala w Krakowie – lekarz - Pan Profesor Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Magnificencją Iwon Grys, przedstawiciele Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Agencji Mienia Wojskowego, Prezesi Sieci Hoteli wojskowych, przedstawiciele RBLog z Dowódcą Płkiem Eugeniuszem Orzechowskim, prezes Porozumienia Służb mundurowych płk. pilot Czesław Kurczyna, Profesorowie Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, Pani Prof. Teresa Olearczyk i Pan Prof. Sławomir Mazur oraz inni nie wymienieni z nazwiska, godności i stopni goście.

 

 

Do tak podniosłego charakteru uroczystości przyczyniła się również obecność Kompanii Honorowej pod dowództwem por. Krzysztofa Rybickiego a także Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z Warszawy.

Przeżycie modlitewnego spotkania uświetnił Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z Warszawy, Kompania Honorowa 5. Batalionu dowodzenia z podkrakowskiej Rząski, poczty sztandarowe, sygnaliści krakowskiej garnizonowej Orkiestry wojskowej.

Na zakończenie uroczystości, Metropolita Lubelski J.E. ks. Abp Stanisław Budzik, po raz kolejny wyraził swoje wyrazy uznania wobec proboszcza ks. płk. prał. dr Stanisława Gulaka. Arcybiskup m.in. przyrównał postać miejscowego duszpasterza do budowniczego mostów, oraz podkreślił, że oprócz dwóch mundurów, które tak ukochał, czyli munduru oficera i kapłańskiej sutanny, ks. proboszcz będzie miał zaszczyt nosić jeszcze dwa wyróżniające go stroje w postaci togi samodzielnego profesora oraz kanonickich insygniów. W dowód więc wdzięczności uznania, Metropolita Lubelski, wręczył księdzu Gulakowi insygnia kanonickie i publicznie ogłosił jego godność kościelną w postaci kanonika kapituły lubelskiej.

Wszystkim przybyłym gościom i tym, którzy na co dzień trwają przy św. Agnieszce dziękujemy za udział w uroczystościach odpustowych, za modlitwę i przyjętą Komunię Świętą w intencji całej wspólnoty mundurowej i życzymy wszelkiego Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień przez wstawiennictwo naszej Patronki.

ks. por. Łukasz Hubacz