Aktualności
Żołnierska Barbórka
06.12.2014
Żołnierze-Górnicy zanoszą prośby przez wstawiennictwo swojej patronki

Żołnierska Barbórka

Jak każdego roku, do świątyni wojskowej w Krakowie przybyli żołnierze – górnicy, aby przez wstawiennictwo swojej patronki - św. Barbary, dziękować Bogu za otrzymane łaski, modlić się o dobro ojczyzny i swoją pamięcią otoczyć zmarłych kolegów. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił kapelan Związku Represjonowanych Żołnierzy-Górników ks. kan. Ludwig Michalik. Po zakończonej Eucharystii złożono kwiaty pod tablicą pamiątkowa.
                         

ks. ppor. Marek Okoń