Aktualności
ZMARTWYCHWSTAŁ PAN ALLELUJA
15.04.2017
Życzenia Księdza Proboszcza

Drodzy Bracia i Siostry!

Niech więc Zmartwychwstały Pan obdarzy nas swoją łaską, abyśmy stali się dla świata świadkami Jego zmartwychwstania. Niech radość wielkanocnego poranka dotrze do każdego ludzkiego serca. Niech będzie ona zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania ze Zmartwychwstałym

Składamy sobie dzisiaj życzenia. Przeżywając te święta jako ludzie wierzący pragniemy, aby wiara w to, że Jezus zmartwychwstał, że żyje i jest wśród nas, przeniknęła nasze serca  i była obecna w naszym życiu codziennym i w każdym jego wymiarze. My kapłani posługujący w tej świątyni dzieląc się tą radością zwycięstwa miłości i dobra nad złem, składamy wam najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia was swoją mocą i siłą, obdarza zdrowiem i wszelką pomyślnością. Radosnego „Alleluja”.