Aktualności
MODLITEWNA PAMIĘĆ ŻOŁNIERZY - GÓRNIKÓW
03.12.2016
Msza św. w intencji Żołnierzy - Górników

W dniu dzisieszym (03.12.2016r.) w kościele garnizonowym św. Agnieszki w Krakowie na Mszy św. zgromadzili się Żołnierze - Górnicy. Mszy św. sprawowanej w intencji żywych i zmarłych żołnierzy - górników przewodniczył kapelan ks. kanonik Ludwik Michalik oraz proboszcz parafii garnizonowej ks. ppłk Piotr Sroka i wikariusz ks. por. Maciej Kalinowski.
Ks. Ludwik w homlii przypomniał wszystkim postać św. Barbary, jej wiary, zaufania Bogu. Zachęcał zebranych, aby swoje życie budowali w oparciu o najwyższe wartości - miłość, nadzieję i wiarę. Potrzeba wysiłku i oddania, aby każdy z nas był świadkiem wiary.
Jak szacują historycy, w latach 1949 - 1959, w kopalniach uranu, węgla kamiennego i kamieniołomach zostało przymusowo zatrudnionych okoła 200 tysięcy żołnierzy - górników. Powodem zesłania do niewolniczej pracy były rodzinne tradycje patriotyczne, prezentowane poglądy na sprawy społeczne i polityczne lub zaangażowanie w działalność patriotyczną w okresie II wojny światowej.