Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Serca Maryii

HISTORIA ZGROMADZENIA SS NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Serca NMP w swych początkach sięga roku 1911, w którym to jezuita Ojciec Konstanty Marszałowicz (1865-1918), misjonarz ludowy i działacz charytatywny założył Stowarzyszenie Miłości Bożej z grona swoich penitentek. Według zamiarów założyciela, stowarzyszenie miało służyć Kościołowi w pracy misyjnej w kraju i zagranicą. Przedwczesna śmierć O. Konstantego Marszłowicza przerwała pracę nad prawną organizacją stowarzyszenia. Mimo to członkinie stowarzyszenia, pragnące życia zakonnego kontynuowały życie wspólne, oddając się pracy charytatywnej we Lwowie i okolicy. W roku 1932 Stowarzyszenie Miłości Bożej przyjmuję nazwę Towarzystwa Służebnic Niepokalanego Serca NMP i trwa w zamiarze utworzenia habitowego zgromadzenia zakonnego. Kilka członkiń po opuszczeniu Lwowa przybywa do Krakowa, gdzie istniała placówka stowarzyszenia i wznawia działalność charytatywną w roku 1945.
Właściwą erekcję prawną Zgromadzenie otrzymało dopiero 6 stycznia 1959 roku na podstawie dekretu Ks. Biskupa Ordynariusza Franciszka Jopoa z Opola i dekretu J. Em. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Główną regułą życia całej społeczności zakonnej jest naśladowanie Chrystusa i Jego Matki, ukazane w Ewangelii. Celem Zgromadzenia jest służba Kościołowi Chrystusa w Jego Zbawczym Dziele. W służbie Ludowi Bożemu, członkinie wyrażają swoje oddanie się Bogu i dążenie do doskonałej miłości przy pomocy ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Ku chwale Bożej i czci Niepokalanego Serca Maryi Zgromadzenie podejmuje prace apostolskie i dobroczynne w parafiach. Praktyka miłości na wzór Maryi to niesienie życzliwej i ofiarnej pracy każdemu człowiekowi. Wyrazem zewnętrznego kultu Serca Maryi w Zgromadzeniu jest praktyka pierwszych sobót miesiąca, nabożeństw maryjnych i obchodzenie świąt ku jej czci. Spośród Świętych patronami Zgromadzenia są: św. Józef, jako opiekun dziewic, św. Stanisław Kostka, jako doskonały czciciel Matki Bożej, św. Teresa od Dzieciątka Jezus-Patronka Misji. Hasłem Zgromadzenia w realizacji jego celu jest: "Niepokalane Serce Maryi zwycięży!".

Pracę w parafii garnizonowej pw. Świętej Agnieszki w Krakowie, Siostry Niepokalanego Serca Maryi objęły 2 stycznia 1958 roku, odpowiadając na propozycję ks. płk Henryka Waryńskiego, a dwa miesiące później wprowadziły się do budynku Probostwa Garnizonowego przy ul. Dietla 30. Przez wiele lat katechizowały, posługiwały jako organistki oraz zakrystianki, nie tylko w kościele Świętej Agnieszki, ale także w innych kościołach krakowskich i Szpitalu Wojskowym. Obecnie w parafii Świętej Agnieszki posługuje s. Helena i s. Krystyna. Prace, które wykonują w naszej parafii związane są z posługiwaniem w zakrystii.

Nr tel. (0-12) 423-00-73
W celu uzyskania bliższych informacji na temat naszego Zgromadzenia i formalności związanych z przyjmowaniem kandydatek można uzyskać kontaktując się z innymi domami naszego Zgromadzenia.

Adresy zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Serca Maryi

Dom Generalny

ul. Myśliwska 13
32-005 Niepołomice
tel. - (12) 281-18-74

pozostałe adresy

ul. Dietla 30
31-070 Kraków
tel. - (12) 423-00-73

ul. Traugutta 31
48-130 Kietrz Śląski
tel. - (77) 485-40-60

ul. Kościuszki 12
57-350 Kudowa Zdrój
tel. - (74) 866-17-54

Plac Mariacki
37-300 Leżajsk
tel. - (17) 242-16-93

Bliższe informacje o zgromadzeniu można uzyskać pod adresem: http://www.siostry.info/new/